Goliathus Orientalis

Polyphaga/Scarabaeidae/Cetoniinae/Goliathini/Goliathus Orientalis

Goliathus Orientalis